Regulamin

I. Informacje og贸lne

W艂a艣cicielem sklepu聽www.bawiko.pl jest:
BAWIKO Ma艂gorzata Ignasiak-Sitek

Albert贸w 46 42-165 Lipie

NIP 5741749691聽 REGON 243686472

Sklep bawiko.pl, zwany w dalszej cz臋艣ci tego regulaminu Sklepem, prowadzi sprzeda偶 towar贸w (zabawek dla dzieci) za po艣rednictwem sieci Internet. Z艂o偶enie i potwierdzenie zam贸wienia jest r贸wnoznaczne z akceptacj膮 niniejszego regulaminu, dobrowolnym dokonaniem zakupu zam贸wionego towaru oraz wyra偶eniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawc臋 danych osobowych Kupuj膮cego, do cel贸w zwi膮zanych z realizacj膮 zam贸wienia. Z艂o偶one zam贸wienie stanowi umow臋 kupna - sprzeda偶y w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie produkty oferowane w sklepie聽bawiko.pl s膮 fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zosta艂y legalnie wprowadzone na polski rynek, chyba 偶e w opisie produktu jest zawarta wyra藕na informacja, 偶e jest on u偶ywany.

II. Zasady zamawiania i realizacji zam贸wie艅

1.聽聽聽 Zam贸wienia mo偶na sk艂ada膰 24 godziny na dob臋, 7 dni w tygodniu przez ca艂y rok. Zam贸wienia s膮 przyjmowane za po艣rednictwem strony www.bawiko.pl lub poczt膮 elektroniczn膮 na adres e-mail sklep@bawiko.pl

2.聽聽聽 Zam贸wienia z艂o偶one w dni powszednie po godz. 13.00,聽 w soboty, niedziele i 艣wi臋ta, rozpatrywane s膮 kolejnego dnia roboczego. Realizacja zam贸wie艅 nast臋puje w ci膮gu 24 godzin od momentu ich przyj臋cia lub w momencie skompletowania wszystkich zam贸wionych produkt贸w. Przyjmujemy zam贸wienia wy艂膮cznie z艂o偶one pisemnie (e-mail, poczta).
3.聽聽聽 Zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa聽BAWIKO zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 ograniczenia 艣wiadczenia us艂ug za po艣rednictwem Sklepu do os贸b, kt贸re nie uko艅czy艂y 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostan膮 o powy偶szym powiadomieni.
4.聽聽聽 Przez z艂o偶enie zam贸wienia nale偶y rozumie膰 o艣wiadczenie woli Klienta, zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia Umowy sprzeda偶y, okre艣laj膮ce w szczeg贸lno艣ci rodzaj i liczb臋 towaru czyli dodanie do Koszyka produkt贸w z oferty聽bawiko.pl.
5.聽聽聽 Wkr贸tce po z艂o偶eniu zam贸wienia, Klient otrzymuj臋 drog膮 e-mailow膮 informacj臋 zawieraj膮c膮 zestawienie wybranych produkt贸w, adres dostawy, warto艣膰 zam贸wienia, forma p艂atno艣ci, spos贸b wysy艂ki/odbioru. W razie braku otrzymania takiej informacji, Klient powinien skontaktowa膰 si臋 z聽bawiko.pl drog膮 telefoniczn膮 lub mailow膮.
6.聽聽聽 P艂atno艣ci za zam贸wione produkty mo偶na dokona膰 za pobraniem przy odbiorze towaru lub przelewem na konto BAWIKO.
7.聽聽聽 Realizacja zam贸wienia rozpoczyna si臋:
鈥⒙犅犅 w przypadku zam贸wie艅 p艂atnych przy odbiorze 鈥 w chwili otrzymania przez Sprzedawc臋 zam贸wienia;
鈥⒙犅犅 w przypadku p艂atno艣ci przelewem 鈥 w chwili wp艂ywu 艣rodk贸w pieni臋偶nych na rachunek Sprzedawcy.

8.聽聽聽 W przypadku zam贸wie艅 wysy艂anych poza granice Polski, akceptujemy jedynie p艂atno艣膰 przelewem.
9.聽 W przypadku, gdy w ci膮gu 14 dni od daty potwierdzenia przez sprzedawc臋 dost臋pno艣ci zam贸wionych towar贸w, nie zostanie uregulowana p艂atno艣膰, bawiko.pl zastrzega sobie prawo do聽 anulowania zam贸wienia po poinformowaniu o tym fakcie klienta.
10.聽 W przypadku niedost臋pno艣ci cz臋艣ci produkt贸w w zam贸wieniu, Klient informowany jest o stanie zam贸wienia. Mo偶e wtedy podj膮膰 decyzj臋 o sposobie jego realizacji (cz臋艣ciowa realizacja, wyd艂u偶enie czasu oczekiwania, anulowanie cz臋艣ci lub ca艂o艣ci zam贸wienia). W przypadku braku odpowiedzi w ci膮gu 5 dni ze strony Kupuj膮cego, sklep zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 wys艂ania dost臋pnych pozycji w zam贸wieniu, b膮d藕 anulowania zam贸wienia po poinformowaniu o tym klienta.
11.聽 W przypadku zam贸wienia zap艂aconego, gdy sklep nie jest w stanie zrealizowa膰 zam贸wienia w ca艂o艣ci, bawiko.pl informuje Konsumenta o tym fakcie. W przypadku rezygnacji z brakuj膮cej pozycji lub z ca艂ego zam贸wienia, bawiko.pl zwraca przedp艂at臋 na podane przez Konsumenta konto bankowe.
12.聽 W przypadku sprzeda偶y promocyjnej oraz wyprzeda偶y, realizacja zam贸wie艅 nast臋puje wed艂ug kolejno艣ci wp艂ywania zam贸wie艅. Do sprzeda偶y promocyjnej oraz wyprzeda偶y, przeznaczona jest ograniczona liczba towar贸w. W przypadku wyczerpania si臋 zapas贸w obj臋tych t膮 form膮 sprzeda偶y, bawiko.pl zastrzega sobie prawo korekty i wys艂ania niepe艂nego zam贸wienia b膮d藕 anulowania zam贸wienia po poinformowaniu o tym klienta.
13.聽聽 Na czas, po jakim zam贸wione produkty trafiaj膮 do r膮k osoby zamawiaj膮cej, sk艂ada si臋 czas realizacji zam贸wienia oraz czas, jaki jest potrzebny Poczcie Polskiej / kurierowi na dostarczenie przesy艂ki pod wskazany przez Kupuj膮cego adres, przy czym uwzgl臋dniane s膮 tu tylko dni robocze.聽
14.聽聽 Do ka偶dego zam贸wienia wystawiany jest聽dokument sprzeda偶y lub na 偶膮danie faktura vat.
15.聽聽 Klient mo偶e anulowa膰 z艂o偶one zam贸wienie telefonicznie b膮d藕 e-mailowo pod adresem:聽sklep@bawiko.pl do momentu zmiany statusu zam贸wienia na "W realizacji". Towar w贸wczas nale偶y odes艂a膰 do sklepu na sw贸j koszt.

III. Wysy艂ka i zap艂ata

聽1.聽聽聽 Towary zam贸wione w sklepie internetowym www.bawiko.pl dostarczamy na teren ca艂ej Polski za po艣rednictwem Kuriera GLS lub Poczty Polskiej. Czas dostawy to jeden-cztery dni robocze do wi臋kszo艣ci miejsc w Polsce.
聽2.聽聽聽 W miar臋 mo偶liwo艣ci prosimy sprawdzi膰 stan przesy艂ki i w razie stwierdzenia uszkodze艅 nie przyjmowa膰 przesy艂ki lub/i skontaktowa膰 si臋 z pracownikiem sklepu.
聽3.聽聽聽 Koszt dostarczenia zam贸wionego towaru przez Kuriera GLS na terenie Polski wynosi 16z艂 przy przedp艂acie na konto bankowe BAWIKO i 22z艂 przesy艂ka pobraniowa. Natomiast dostarczenie towaru przez Poczt臋 Polsk膮 kosztuje 11z艂 przy przedp艂acie na konto BAWIKO i 16z艂 przesy艂ka pobraniowa. Przy zam贸wieniach o warto艣ci powy偶ej 700 z艂, w pe艂ni pokrywamy koszty przesy艂ki (dotyczy tylko przesy艂ek krajowych). Koszty dostawy zagranicznej zale偶膮 od kraju dostawy oraz od 艂膮cznej wagi zam贸wionych towar贸w.
聽4.聽聽聽 W dniu wysy艂ki zam贸wienia Klient jest informowany o tym fakcie e-mailowo.

IV. Zwrot towaru i wymiany


聽1.聽聽聽 W przypadku zwrotu towaru prosimy odes艂a膰 towar wraz z pismem okre艣laj膮cym niezgodno艣ci oraz oczekiwania dotycz膮ce sposobu realizacji zobowi膮za艅,聽 na adres: 聽Albert贸w 46, 42-165 Lipie

Formularz zwrotu/wymiany

聽1.聽聽聽 Nale偶no艣膰 za odes艂any towar zostanie zwr贸cona przez sprzedawc臋 przelewem na konto bankowe klienta w ci膮gu 7 dni.


V. Reklamacje

聽1.聽聽聽 Sklep BAWIKO zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami Kodeksu cywilnego (art. 556- 576, Dz. U. 18 maja 1964 Nr 16 poz. 93 z p贸藕niejszymi zmianami), i Ustawy z dnia 27-07-2002 r o szczeg贸lnych warunkach sprzeda偶y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dziennik Ustaw z dnia 5 wrze艣nia 2002 r. Nr 141 poz. 1176 ), rozpatruje reklamacje w terminie do聽12 miesi臋cy聽od daty zakupu artyku艂u.
聽2.聽聽聽 Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji, jest pisemne zawiadomienie o wadzie w terminie do 2 miesi臋cy od daty jej wykrycia.聽
聽3.聽聽聽 Z tytu艂u niezgodno艣ci towaru z umow膮, Kupuj膮cemu przys艂uguje prawo do: odst膮pienia od umowy, wymiany wadliwej rzeczy na inn膮, bez wady, usuni臋cia wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez BAWIKO w terminie do 14 dni od daty wp艂yni臋cia reklamowanego produktu.
聽4.聽聽聽 O sposobie rozpatrzenia reklamacji klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub pisemnie. Gdy reklamacja zostanie uznana, w pierwszej kolejno艣ci zostanie dokonana nieodp艂atna naprawa i towar zostanie dostarczony klientowi z powrotem na koszt bawiko.pl. Je艣li naprawa oka偶e si臋 niemo偶liwa lub b臋dzie wymaga艂a nadmiernych koszt贸w, albo je偶eli bawiko.pl nie zdo艂a uczyni膰 zado艣膰 偶膮daniu Klienta w odpowiednim czasie - towar zostanie wymieniony na nowy.
聽5.聽聽聽 Koszty zwi膮zane z dostarczeniem reklamowanego towaru do bawiko.pl, pokrywa Klient. Jednocze艣nie informujemy, 偶e nie przyjmujemy 偶adnych przesy艂ek odsy艂anych do nas za pobraniem.


VI. Pozosta艂e ustalenia

聽1.聽聽聽 Sklep zobowi膮zuje si臋 do ochrony danych osobowych, zgodnie z Ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z t膮 ustaw膮, Klienci sklepu maj膮 prawo do wgl膮du w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia 偶膮dania, o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
聽2.聽聽 BAWIKO zastrzega sobie prawo do zmiany tre艣ci niniejszego regulaminu. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dost臋pna dla Klienta w zak艂adce regulamin. W trakcie realizacji zam贸wienia oraz w ca艂ym okresie opieki posprzeda偶owej Klienta obowi膮zuje regulamin zaakceptowany przy sk艂adaniu zam贸wienia.
聽3.聽聽聽 Pomimo do艂o偶enia wszelkich stara艅, by zamieszczone na stronie internetowej www.bawiko.pl 聽opisy produkt贸w by艂y zgodne ze stanem faktycznym, nie gwarantujemy, 偶e nie zawieraj膮 b艂臋d贸w lub brak贸w, kt贸re nie mog膮 stanowi膰 podstawy do roszcze艅. Dlatego w razie jakichkolwiek w膮tpliwo艣ci, prosimy przed z艂o偶eniem zam贸wienia o kontakt mailowy pod adresem sklep@bawiko.pl
聽4.聽聽聽 W sprawach nieuregulowanych powy偶szym regulaminem, stosuje si臋 odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

聽呕adne z postanowie艅 niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie mo偶e by膰 r贸wnie偶 w ten spos贸b interpretowane, gdy偶 w przypadku niezgodno艣ci jakiejkolwiek cz臋艣ci regulaminu z obowi膮zuj膮cym prawem Sprzedaj膮cy deklaruje bezwzgl臋dne podporz膮dkowanie si臋 i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.